ગુજરાતી જોક્સ- શૌચાલય બનાવવાથી શું ફાયદો

બુધવાર, 1 મે 2024 (18:55 IST)
જોકસ જ જોક્સ 

 
શિક્ષક: મને કહો બાળકો, દરેક ઘરમાં શૌચાલય બનાવવાથી શું ફાયદો થાય છે?
સોનુ- માસ્તર સાહેબ, વાતાવરણ શુદ્ધ રહે...
શિક્ષક: સારું કર્યું... અને બીજું...
સોનુ- આગળ સરકવાની જરૂર નથી..હોય ... 
-
 
દુકાનદાર- બહેન, તમે દુકાને આવો, 
દાગીના જુઓ પણ 
તમે કેમ કંઈ ખરીદતા નથી?
 
ગ્રાહક- હંમેશા લઉ છુ 
પણ તમે ધ્યાન આપતા નથી

-
 
બે સ્ત્રીઓ વાત કરતી હતી
,
આજકાલ સ્થૂળતા ખૂબ વધી રહી છે
 
તેથી જ બહારનું ખાવાનું બંધ 
 
પેક કરીને ઘરે લાઉ છુ, પછી ખાઉ છુ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર