ગુજરાતી જોક્સ - ગરમીનો મજેદાર જોક્સ

બુધવાર, 1 મે 2024 (08:54 IST)
ગુજરાતી જોક્સ - ગરમીનો મજેદાર જોક્સ 
 
ગરમીનો મજેદાર જોક્સ 
 
ટીચર - ગરમી મા વસ્તુઓ 
 
ફેલી જાય છે 
 
કેવી રીતે 
 
જણાવો 
 
પપ્પૂ- જેમ કે 
 
શિયાળામાં 
 
જે રજાઓ 7 દિવસની હોય 
 
છે 
 
તે ઉનાડામાં 
 
2 મહીનાની થઈ જાય છે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર