જોક્સ- સોળ સોમવાર વ્રત

બુધવાર, 26 જુલાઈ 2023 (14:07 IST)
છોકરીઓ સારુ પતિ મેળવવા સોળ સોમવારનો વ્રત રાખે છે 
પણ એમના પતિને જોઈને 
લાગે છે જેમ કે 
શિવજી 
સોળ કે સોળ સોમવાર રજા ઉપર હતા 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર