ગુજરાતી જોક્સ - શાળાની ફી

શુક્રવાર, 21 જુલાઈ 2023 (16:16 IST)
શિક્ષક - બાળકો બતાવો... તાજમહેલ ક્યા છે ?
સ્ટુડેંટ્સ - આગ્રામાં. 
શિક્ષક - ખોટુ.... તે દિલ્હીમાં છે. 
બધા બાળકો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા અને ઘર જઈને આ વાત પેરેંટ્સને બતાવી.  બીજા જ દિવસે બધા પેરેંટ્સ ફરિયાદ લઈને પ્રિંસિપલ પાસે પહોંચી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે શાળામાં ખોટુ શિખવાડવામાં આવી રહ્યુ છે. 
પ્રિસિંપલ એક કાગળ હાથમાં પકડાવતા પેરેંટ્સને કહ્યુ - પહેલા તમે બધા છેલ્લા ત્રણ મહિનાની ફી જમા કરાવો અને બતાવો કે તમને આટલી વાર બોલાવ્યા છતા તમે શાળામાં આવ્યા કેમ ન આવ્યા... ?. 
અને હા જ્યા સુધી ફી જમા નહી થાય ત્યા સુધી તાજમહેલ દિલ્હીમાં જ રહેશે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર