ગુજરાતી જોક્સ- 7 મહિનાથી

ગુરુવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2023 (14:04 IST)
પિતાઃ તમે મારી દીકરીને ક્યારથી પ્રેમ કરો છો?
છોકરો: 7 મહિનાથી

 
પિતાઃ પણ હું કેવી રીતે માનીશ??
છોકરો: હજુ 2 મહિના રાહ જુઓ.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર