ગુજરાતી જોક્સ - મચ્છર મારું છું .. 2 મેલ 3 ફીમેલ

શુક્રવાર, 18 ઑગસ્ટ 2023 (15:42 IST)
પત્ની- તમે શું કરો છો ? 
 
પતિ- મચ્છર મારું છું 
 
પત્ની -અત્યાર સુધી કેટલા માર્યા 
 
પતિ- પાંચ - 2 ફીમેલ 3 મેલ 
 
પત્ની - તૂ કેવી રીતે ઓળખ્યા કે મેલ છે કે ફીમેલ 
 
પતિ- બે અરીસા પાસે મળ્યા અને 3 બીયર પાસે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર