ગુજરાતી જોક્સ-વકીલ - પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા?

શુક્રવાર, 18 ઑગસ્ટ 2023 (11:57 IST)
વકીલ - હત્યાની રાત્રે તમારા પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા?
,
 
પત્ની - સંગીતા મારા ચશ્મા ક્યાં છે...?
,
 
વકીલ - તો આમાં મારવાનો શો અર્થ હતો...?
,
 
પત્ની - મારું નામ રંજના છે!
,
 
આખી કોર્ટ મૌન

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર