ગુજરાતી જોક્સ - કેવું છે માથાનો દુખાવો..

સોમવાર, 8 ઑક્ટોબર 2018 (15:01 IST)
પતિએ પત્નીના સમાચાર જાણવા માટે ટાઈપ કર્યું- કેવું છે માથાનો દુખાવો.. 
 
અને ટાઈપ થઈ ગયું કેવી છો માથાનો દુખાવો 
 
ઑફિસથી રજા થઈ 4 કલાક 
 
થઈ ગયા પણ 
 
પતિ ઘર જવાની હિમ્મત નહી કરી શકી રહ્યું છે. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર