ગુજરાતી જોક્સ- મંદિરમાં માત્ર પુરુષો જ પુજારી

ગુરુવાર, 25 જાન્યુઆરી 2024 (15:38 IST)
પપ્પુ- શું તમે જાણો છો કે મંદિરમાં માત્ર પુરુષો જ પુજારી કેમ હોય ?
 
ચપ્પુ- ના દોસ્ત, તું બોલ.
 
ગપ્પુ- મને ખબર છે, 
 
ગપ્પુ- તેથી, કે લોકો માત્ર ભગવાન પર ધ્યાન આપી શકે છે
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર