ગુજરાતી જોક્સ -કબૂતર

ગુરુવાર, 28 જૂન 2018 (13:17 IST)
દીકરા "કબૂતર" પર એક વાકય બનાવો 
 
છોકરો- સાંજે પીધેલી દારૂ  "કબ ઉતર" જાય
 
છે ખબર જ નથી પડતી  

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર