ગુજરાતી જોક્સ - ગર્લફ્રેંડે ભિખારી બનાવી

રવિવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2018 (11:41 IST)
  1. એક ભિખારી સાહેબ 20 રૂપિયા આપો 
ચા પીવાની છે.
પણ ચા તો 10 રૂપિયાની આવે છે
અરે સાહેવ ગર્લફ્રેંડ પણ છે સાથે 
અરે ભિખારી થઈને પણ ગર્લફ્રેંડ રાખે છે 
નહી સાહેબ ગર્લફ્રેંડે ભિખારી બનાવી દીધો છે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર