ગુજરાતી જોક્સ

ગુરુવાર, 13 મે 2021 (09:30 IST)
એક માણસ કુભના મેળામાં પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. હે પ્રભુ ન્યાય કરો.. હે પ્રભુ ન્યાય કરો 
 
હંમેશા કુંભમાં ભાઈ ભાઈને જુદા પડતા જોયા છે ક્યારેક પત્ની પર પણ ટ્રાય કરો 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર