ગુજરાતી જોક્સ - ખાનદાની

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018 (16:32 IST)
શિક્ષક - 4 અને 4 કેટલા હોય છે ?
ગપ્પુ - સર જી 10.. 
ટીચર - 10 કેવી રીતે ? 8 હોય છે.. 
ગપ્પુ - અમે ખાનદાની દિલદાર છીએ.. 2 અમારી તરફથી છોડી દીધા. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર