લિંકન તારી ઉમ્રના હતા... joke માં ગટ્ટૂના જવાબથી ડેડ પરેશાન

શુક્રવાર, 23 ઑક્ટોબર 2020 (08:20 IST)
લિંકન તારી ઉમ્રના હતા... joke માં ગટ્ટૂના જવાબથી ડેડ પરેશાન  
 
ડેડ- ગટ્ટૂથી- જ્યારે અબ્રાહમ લિંકન તારી ઉમ્રના હતા તો લાકડીની આગ સળગાવીને તેની સામે અભ્યાસ કરતા હતા 
 
ગટ્ટૂ- જ્યારે લિંકન તમારી ઉમ્રના હતા તો યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ હતા. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર