ગુજરાતી જોક્સ - છોકરાઓ ચોર હોય છે જાણો પપ્પૂનો આ જવાબનો કારણ

બુધવાર, 21 ઑક્ટોબર 2020 (17:30 IST)
છોકરીઓ જો પરાયો ધન હોય છે તો છોકરાઓ શું છે ? 
 
પપ્પૂ - સર ચોર હોય છે ? 
 
ટીચર- એ કેવી રીતે ?
 
પપ્પૂ- કારણકે ચોરોની નજર હમેશા પરાયા ધન પર જ હોય છે . 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર