ગુજરાતી જોક્સ- એક કૉફી કેટલાની છે?

ગુરુવાર, 8 ઑક્ટોબર 2020 (17:34 IST)
પઠાન- કૉફી શૉપમાં વેટરથી- એક કૉફી
કેટલાની છે? 
 
વેટર- સર 50 રૂપિયાની 
 
પઠાન- સામે વાળી દુકાન પર 
તો 1 રૂપિયા લખ્યુ છે 
 
વેટર- ઓય.. ધ્યાનથી વાંચ
કૉફી નહી કૉપી લખ્યુ છે 
 
ઝેરોક્ષની દુકાન છે તે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર