ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..

બુધવાર, 7 ઑક્ટોબર 2020 (16:44 IST)
પત્ની ક્યારે થી પૂછી રહી છું કે 
 
તમારા જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે 
 
કઈક કહેતા શા માટે નથી 
 
મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો.. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર