છોકરો - આઈ લવ યૂ

મંગળવાર, 13 ઑક્ટોબર 2020 (17:48 IST)
છોકરો - આઈ લવ  યૂ 
છોકરી - પણ હું બીજા કોઈને પ્રેમ કરુ છુ 
છોકરો - ઠીક છે તો હુ જઉ છુ 
છોકરી - ક્યા જાય છે 
છોકરો - તારા બાપને કહેવા 
છોકરી - નાલાયક... આઈ લવ યુ ટુ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર