યોગ વિશે લેખ

મુંબઈના બાબા રામદેવના યોગ શિબિરમાં અભિનેત્રી મલ્લિકા અચાનક જ પહોંચી જતાં ઉપસ્થિત લોકોમાં ભારે આશ્ચર...
યોગ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે દેશની 15 સહિત વિદેશી ટીમોનું સુરત શહેરમાં આગમન થયું છે. સમાજને પ્રાણાય...
સત્યમ, શિવમ અને સુંદરમ' - જે સત્ય છે તે બ્રહ્મ છે - બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. જે શિવ છે તે પરમ શુભ અને પ...
'આસનાનિ સમસ્તાનિયાવંતોં જીવજંતવ:. ચતુરશીત લાક્ષણિશિવેનાભિહિતાની ચ' - મતલબ સંસારના સમસ્ત જીવ જંતુઓ જે...