ગુરુવારે શ્રીનગરથી લગભગ 55 કિમી દૂર ગુલમર્ગના વિશ્વ વિખ્યાત સ્કી-રિસોર્ટમાં તાજી હિમવર્ષાનો નજારો. UNI Photo

9
3
5
4
4
7
5
9
7