વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- ઘરનો કામ પણ

મંગળવાર, 20 એપ્રિલ 2021

ગુજરાતી જોક્સ -હાર્ટ અટેક

મંગળવાર, 20 એપ્રિલ 2021

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર છે જવાબ

મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021

ગુજરાતી જોક્સ- majedar Gujarati jokes

રવિવાર, 11 એપ્રિલ 2021

ટીચર-સ્ટૂડેંટસ જોક્સ

રવિવાર, 11 એપ્રિલ 2021