રાશિફળ

કન્યા
તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં શુક્રનું આવવું આ અઠવાડિયા ઉત્તમ સિદ્ધ થશે . અઠવાડિયાનો પજેલો દિવસ ગુસ્સા અને આવીશની સાથે જલ્દીબાજીના સ્વ- ભાવ રહેશે. જેના કારણે કામ બગડવાની શકયતા છે. સંતાન અને અધ્યયનના સંબંધમાં શુભ સમય છે. શેયર માર્કેટ કે વાયદો આધારિત કાર્યથી સંકળાયેલા જાતકને ઓછું ફાયદો મળશે. અઠવાડિયાનો ઉતરાર્ધમાં આવકના કાર્ય સરળતાથી પૂરા થશે અને આર્થિક લાભ મળશે.