રાશિફળ

ધન
તમારા માટે આ મહીનો ઘણી વાતમાં અનૂકૂળ રહેશે. નવા લોકોથી ઓળખ થશે અને તમારા સામાજિક હોદ્દો વધશે. માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે. નોકરીમાં પદ પ્રતિષ્ઠાનો લાભ મળશે. જેલોકો નોકરી બદલવા ઈચ્છી રહ્યા છે તેને પ્રયાસ કરવું જોઈએ. સફળતા મળી શકે છે. આ મહીના તમારા ખર્ચ વધશે . પણ ધર્મ-કર્મ કાર્યમાં તમારી રૂચિ અને સક્રિયતા પણ વધશે. શકય છે કે તમે તીર્થયાત્રા પર જાઓ. યાત્રા અને વાહનના બાબતમાં આ મહીના તમને તમારું બજટ વધારીને રાખવું પડશે કારણકે આ બાબતે તમારા ખર્ચ વધશે.