ગુજરાતી Jokes - એક દબાવી દો

ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019 (17:00 IST)
- આજે સવારે એક સ્ત્રીએ મને લિફ્ટમાં ખૂબ માર માર્યો. 
- મે તેની તરફ જોઈ રહ્યો હતો.. તેણે કહ્યુ, 'એક દબાવી દો' મે દબાવી દીધુ. 
ત્યારબાદ મને કશુ વધુ યાદ નથી...

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર