શું તમારા યુરિનમાં પણ ફીણ આવે છે ? આ કયા રોગના લક્ષણો છે?

શનિવાર, 8 જૂન 2024 (01:07 IST)
ડોકટરો પેશાબના રંગ અને તપાસ દ્વારા જ શરીરમાં રોગો શોધી કાઢે છે. તેથી, શૌચાલયના રંગમાં ફેરફાર અથવા કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ. ઘણી વખત પેશાબનો રંગ બદલાય છે, કેટલાક લોકો પેશાબ કરતી વખતે બળતરા અનુભવે છે અને કેટલીકવાર પેશાબ કર્યા પછી ફીણ દેખાવા લાગે છે. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ સૂચવી શકે છે. પેશાબ કરતી વખતે ફીણ થવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો એકવાર ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લો.
 
ડોકટરો પેશાબના રંગ અને તપાસ દ્વારા જ શરીરમાં રોગો શોધી કાઢે છે. તેથી, શૌચાલયના રંગમાં ફેરફાર અથવા કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ. ઘણી વખત પેશાબનો રંગ બદલાય છે, કેટલાક લોકો પેશાબ કરતી વખતે બળતરા અનુભવે છે અને કેટલીકવાર પેશાબ કર્યા પછી ફીણ દેખાવા લાગે છે. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ સૂચવી શકે છે. પેશાબ કરતી વખતે ફીણ થવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો એકવાર ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લો.
 
ડોકટરો પેશાબના રંગ અને તપાસ દ્વારા જ શરીરમાં રોગો શોધી કાઢે છે. તેથી, શૌચાલયના રંગમાં ફેરફાર અથવા કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ. ઘણી વખત પેશાબનો રંગ બદલાય છે, કેટલાક લોકો પેશાબ કરતી વખતે બળતરા અનુભવે છે અને કેટલીકવાર પેશાબ કર્યા પછી ફીણ દેખાવા લાગે છે. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ સૂચવી શકે છે. પેશાબ કરતી વખતે ફીણ થવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો એકવાર ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લો.
 
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, શરીરમાં રક્ત ખાંડના સ્તરમાં વધારો થવાને કારણે અથવા ડાયાબિટીસને કારણે પેશાબમાં ફીણ બની શકે છે. 
કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ પેશાબમાં ફીણ બનવાનું મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે.
ઘણી વખત ઉનાળામાં ઓછું પાણી પીવાથી અને શરીરમાં પાણીની ઉણપને કારણે આવું થાય છે.
જો તમે શૌચાલયમાં કોઈપણ પ્રકારના સાબુ અથવા રાસાયણિક ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરો છો તો આવું થઈ શકે છે.
ઘણી વખત, જ્યારે તમે લાંબા સમય સુધી શૌચાલયમાં ન જાવ, ત્યારે દબાણને કારણે પેશાબમાં ફીણ બની શકે છે.
 
જો પેશાબમાં ફીણ હોય તો શું કરવું?
ઉનાળામાં પુષ્કળ પાણી પીવાથી આ સમસ્યાને ઓછી કરી શકાય છે.
શરીરમાં ઈલેક્ટ્રોલાઈટ્સ એટલે કે પાણીનું સંતુલન યોગ્ય રીતે જાળવવું જોઈએ. 
શૌચાલયને વધુ સમય સુધી પકડી રાખવાનું ટાળવું જોઈએ.
જો તમને ડાયાબિટીસ અને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સમયાંતરે તમારા પેશાબની નિયમિત તપાસ કરાવતા રહો.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર