ક અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ

શુક્રવાર, 5 જુલાઈ 2024 (14:54 IST)
ક અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામઃ
કિયા
કામિતા
કાલિંદી
કૃતિ
કાયા
કિશોરી
કજરી
કનકા
કપિલા
કવિકા
કાંતા
કામના
કિંજલ
કૃષિકા
કામના
કિંજલ
કૃષિકા
કિયારા
કાયરા
કોશી
કુહૂ
કસક
કેશા
કીર્તિ
કિમયા
કાયલ
કનુષી
કામ્યા
કામાયની
કાવ્યા
કૈરવી
કરિશ્મા
કંચના
કજરી - 
કિરણ - 
કક્ષા - 
કપૂરી - 
કપિલા - 
કન્યા - 
કર્પૂરી - 
કરુણા - 
કર્ણિકા - 
કલાશ્રી - 
કાનન - 
કલના - 
કૃતિ - 
કવિતા - 
કંચન - 
કામ્યા - 
કેતુલ - 
કિશલ - 
કાર્તકી - 
કંથા -
કિંજન - 
કાવેરી - 
કાનલ -
કામિની - 
કીર્તિ - 
કાલિંદી - 
કાશ્મિરા - 
કીર્તના - 
કુંજ - 
કૃપા - 
કેતના - 
કિન્નરી - 
ક્રિપલ - 
કોશા -
કીર્તિદા - 
કુંજન -
ક્રીના - 
કૌમુદી -
કૃતા - 
કૈરવી - 
કૃતિકા -
કૃપાલી - 
કેસર - 
કાવ્યા - 
કૃષ્ણા -
ક્રિષ્ણા -
કેતકી - 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર