ગુજરાતી જોક્સ- શહેરના ગધેડા

સોમવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2021 (12:49 IST)
એક ગામડિયો શહેરમાં આવ્યો. તેના વાળ ખૂબ મોટા હતા. તેને જોઈને શહેરના ચાર-પાંચ છોકરાઓ તેની પાસે આવીને બોલ્યા - તમારા માથા પર વાળ છે કે ઘાસની ગઠડી.
 
ગામડિયો બોલ્યો - અરે તેથી જ હું વિચારી રહ્યો હતો કે શહેરના ગધેડા ભેગા કેમ થઈ રહ્યા છે.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર