ઇન્ટરનેટ ચાલતું નથી, મને શું કરવું તે કહો: Joke of The Day

બુધવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2021 (19:27 IST)
એક મહિલાએ કસ્ટમર કેરને બોલાવી ગુસ્સામાં કહ્યું
 
તમારી કંપની છેલ્લા 3 કલાકથી ઇન્ટરનેટ ચલાવી રહી નથી. મને શું કરો તે કહો. ??
 
ગ્રાહક સંભાળ એ કંઈક છે જે હૃદયને સ્પર્શે છે ..
 
"ત્યાં સુધી કેટલાક ઘરના કામો કરો"
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર