ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

બુધવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2021 (19:29 IST)
એક વાર બે છોકરીઓ Whisperના પેકેટ લઈને 
 
રસ્તાથી જઈ રહી હતી 
 
ત્યારે બે છોકરાઓએ કમેંટ કરી 
 
કે જો-જો છોકરીઓ બ્રેડના પેકેટ લઈ જઈ રહી છે
 
છોકરીએ જવાબ આપ્યું 
 
સવારે આવી જજે બ્રેડ પર  Jam લગાવીને આપીશ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર