ચેતવણી! આ Joke ના વાંચજો નહી તો પોતાને હંસવાથી રોકી નહી શકશો

બુધવાર, 23 સપ્ટેમ્બર 2020 (11:06 IST)
Girlfreind એ બવાયફ્રેડને કૉલ કર્યું 
 
ક્યાં છે તૂ... 
 
Boyfreind- બેંકમાં 
 
Girlfreind- તો મને 8000 હજાર રૂપિયા ફોન માટે અને 2000 રૂપિયા કપડા માટે જોઈએ .. 
 
 
Boyfreind- બ્લ્ડ બેંકમાં છું 
 
 
લોહી પી લે .... લોહી 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર