ગુજરાતી જોક્સ- Thanks ના બોલવું

મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2020 (14:13 IST)
એક છોકરાએ છોકરીની મદદ કરી 
 
છોકરીએ Thanks બોલ્યું 
 
છોકરા- Thanks ના બોલ ગાંડી 
 
આ લે મારું નંબર 
 
તારી ત્રણ બેન પડીને આપશે 
 
અને તેને કહેજે કે એ પણ ત્રણ બેન પણીને આપે 
બસ આટલું જ કર મારા માટે..

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર