ગુજરાતી જોક્સ-નવી વહુ થી પૂછ્યું

મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2020 (12:05 IST)
સાસુમાએ નવી વહુ થી પૂછ્યું 
 
દીકરી તને રસોઈમાં શું આવે છે
 
વહુ- ચક્કર 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર