પર્થ સ્કૉર્ચર્સ વિરૂદ્ધ મેલબોર્ન સ્ટાર

ડબલ્યુ.એ.સી.એ ગ્રાઉન્ડ,પર્થ

લીગ : 26 Dec 2017

મેચ પરિણામ : 
પર્થ સ્કૉર્ચર્સ 13 રનથી જીત્‍યું

ટોસ: પર્થ સ્કૉર્ચર્સ ટૉસ જીત્યાં અને પહેલાં બેટિંગ લીધી

મેન ઓફ ધ મેચ: હિટન કાર્ટરાઇટ

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
બેન ડંક
75.00
0
1
6 (8)
કે. એશ્ટન ટર્નર બો. મિશેલ જહોનસન
એલજે રાઈટ
150.00
1
3
21 (14)
કે. એશ્ટન એગર બો. એન્ડ્રુ ટાય
પીટર હેન્ડસ્કોમ્બ
100.00
0
2
8 (8)
કે. વિલિયમ બશીસ્ટો, બો. એન્ડ્રુ ટાય
ગ્લેન મેક્સવેલ
66.70
0
1
4 (6)
બૉલ્ડ ઝાઈ રિચાર્ડસન
માર્કસ સ્ટોઇનિસ
86.70
0
1
13 (15)
કે. હિટન કાર્ટરાઇટ બો. એન્ડ્રુ ટાય
રોબ ક્વિની
92.60
0
2
25 (27)
રન આઉટ એ વગ્સ
જેમ્સ ફોકનર
112.90
1
2
35 (31)
અણનમ
જ્હોન હેસ્ટિંગ્સ
50.00
0
0
5 (10)
કે. જોશ ઈંગ્લેસ બો. એન્ડ્રુ ટાય
એડમ ઝામ્પા
0.00
0
0
0 (1)
બૉલ્ડ એન્ડ્રુ ટાય
એક્સ્ટ્રા: 12 (બાય- 6, વાઇડ્સ- 4, નો બોલ- 0, લેગ બાય- 2, દંડ - 0)
રન રેટ: 6.45
કુલ: 129/8 (20.0)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-14(2.1), 2-30(4.2), 3-36(4.6), 4-40(5.6), 5-59(9.5), 6-97(15.4), 7-128(19.3), 8-129(19.6)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
મિશેલ જહોનસન
0
1
1
24
0
4.0
ડેવિડ વિલ્લી
0
1
0
30
0
4.0
ઝાઈ રિચાર્ડસન
0
0
1
26
0
4.0
એન્ડ્રુ ટાય
0
2
5
23
0
4.0
એશ્ટન એગર
0
0
0
18
0
4.0
અમ્પાયર:  અને સિમોન લાઇટબોડી   ત્રીજો અમ્પાયર: ગ્રેગ ડેવિડસન   મેચ રેફરી: સ્ટીવ બર્નાર્ડ

પર્થ સ્કૉર્ચર્સ ટીમ: મિશેલ જહોનસન, એ વગ્સ, માઈકલ ક્લિન્ગર, એશ્ટન એગર, એશ્ટન ટર્નર, હિટન કાર્ટરાઇટ, ડેવિડ વિલ્લી, એન્ડ્રુ ટાય, ઝાઈ રિચાર્ડસન, જોશ ઈંગ્લેસ, વિલિયમ બશીસ્ટો,

મેલબોર્ન સ્ટાર ટીમ: એલજે રાઈટ, રોબ ક્વિની, જ્હોન હેસ્ટિંગ્સ, ગ્લેન મેક્સવેલ, માઈકલ બીઅર, જેમ્સ ફોકનર, બેન ડંક, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, સ્કોટ બોલંડ, એડમ ઝામ્પા, પીટર હેન્ડસ્કોમ્બ

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.