વીંડિઝ વિરૂદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ

ઓવલ,ન્યુ ઝિલેન્ડ

ટેવેન્ટી-20 : 29 Dec 2017

મેચ પરિણામ : 
ન્યુઝીલેન્ડ 47 રનથી જીત્‍યું

ટોસ: વીંડિઝ ને ટોસ જીતીને ફિલ્ડીંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

મેન ઓફ ધ મેચ: ગ્લેન ફિલિપ્સ

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
ચેડવિક વોલ્ટન
77.80
0
1
7 (9)
કે. કિચન બો. સેઠ રાન્સ
સીએચ ગેઈલ
150.00
0
2
12 (8)
કે. ગ્લેન ફિલિપ્સ બો. સેઠ રાન્સ
એડીએસ ફ્લેત્ચર
108.00
1
3
27 (25)
સ્‍ટ. ગ્લેન ફિલિપ્સ બો. સિંઘ સોઢી નામનાં
શાઈ હોપ
88.20
0
1
15 (17)
કે. કોલિન મુનરો બો. ડાઉગ બ્રેસવેલ
જેસન મહોમ્મદ
60.00
0
0
3 (5)
કે. આર.એલ.ટેલર બો. ડાઉગ બ્રેસવેલ
રોવમાં પોવેલ
66.70
0
0
6 (9)
કે. ગ્લેન ફિલિપ્સ બો. ટિમ સાઉથી
કાર્લોસ એડવર્ડસ
150.00
2
0
21 (14)
કે. ટોમ બ્રુસ બો. ટિમ સાઉથી
અશ્લે નર્સ
222.20
1
2
20 (9)
અણનમ
કેસ્રિક વિલિયમ્સ
60.00
0
0
3 (5)
સ્‍ટ. ગ્લેન ફિલિપ્સ બો. મિસલ સેંથર
જેરોમ ટેલર
200.00
1
3
20 (10)
કે. ટોમ બ્રુસ બો. ટિમ સાઉથી
સમ્યુઅલ બદ્રી
66.70
0
0
2 (3)
એલબીડબ્લ્યૂ સેઠ રાન્સ
એક્સ્ટ્રા: 4 (બાય- 0, વાઇડ્સ- 1, નો બોલ- 0, લેગ બાય- 3, દંડ - 0)
રન રેટ: 7.37
કુલ: 140/10 (19.0)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-19(2.4), 2-19(2.5), 3-61(9.2), 4-66(10.3), 5-67(10.5), 6-93(14.2), 7-94(14.4), 8-103(15.4), 9-131(17.6), 10-140(18.6)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
સેઠ રાન્સ
0
1
3
30
0
4.0
ટિમ સાઉથી
0
0
3
36
0
4.0
ડાઉગ બ્રેસવેલ
0
0
2
10
0
2.0
કિચન
0
0
0
10
0
1.0
મિસલ સેંથર
0
0
1
21
0
4.0
સિંઘ સોઢી નામનાં
0
0
1
30
0
4.0
અમ્પાયર: ક્રિસ બ્રાઉન અને વેઇન રોજર નાઈટ્સ   ત્રીજો અમ્પાયર: શોન હૈક   મેચ રેફરી: એન્ડી પાયક્રોફ્ટ

વીંડિઝ ટીમ: સીએચ ગેઈલ, જેરોમ ટેલર, એડીએસ ફ્લેત્ચર, ચેડવિક વોલ્ટન, સમ્યુઅલ બદ્રી, અશ્લે નર્સ, જેસન મહોમ્મદ, કાર્લોસ એડવર્ડસ, શાઈ હોપ, કેસ્રિક વિલિયમ્સ, રોવમાં પોવેલ

ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ: આર.એલ.ટેલર, ટિમ સાઉથી, એમજે ગુપટીલ, ડાઉગ બ્રેસવેલ, કોલિન મુનરો, સિંઘ સોઢી નામનાં, મિસલ સેંથર, ટોમ બ્રુસ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, સેઠ રાન્સ, કિચન

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.