ગુજરાતી કાવ્ય

children's day special - 14 નવેમ્બર- બાળદિવસ

સોમવાર, 13 નવેમ્બર 2017

એક શિક્ષકની કલમથી...

મંગળવાર, 5 એપ્રિલ 2016
સંબંધોમાં થોડી મીઠાસ, થોડી ખટાશ પણ હોય આ વસ્તુનો બંનેને અહેસાસ પણ હોય .. સંમતિ અને સન્માન દામ્પત્ય ...

યાદો વાગોળતું વૃક્ષ!

સોમવાર, 20 જુલાઈ 2015

હિસાબો થાય છે...!!!

શનિવાર, 17 મે 2014
દોડતા જઈને મારી રોજની બકાડીએ બેસવું છે રોજ સવારે ઉચા અવાજે રાષ્ટ્રગીત ગાવું છે નવી નોટ ની સુઘંદ લેહત...
આજનો સુવિચાર:- શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ એમ ટહુકાર કરતી કવિતારૂપી શાખા પર બેસીને ટહુકાર કરતી વાલ્મી...
આભમાં ઊગેલ ચાંદલો, ને જીજાબાઇને આવ્યાં બાળ રે (૨) બાળુડાને માત હીંચોળે ધણણણ ડુંગરા બોલે. શિવાજીને ની...
બાળકનો જન્મ થતા, ભાગદોડ કરનારા દવા લાવનારા, ચા-કોફી આપનારા પૈસાની જોડતોડ કરનારા ........ એ પિતા હોય ...