અમારી સાથે સંપર્ક કરો -

વેબદુનિયા ડોટ કોમ પર પ્રકાશિત સામગ્રી કે અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે તમે અમારી સાથે સંપર્ક કરી શકો છો. આ માટે તમે અમને editorial@webdunia.net પર ઈમેલ કરી શકો છો કે પછી કાર્યાલયના સરનામા પર અમને પત્ર પણ લખી શકો છો.:

અસ્વીકૃત :મહેરબાની કરીને કોઈપણ પ્રકારની અશ્લીલ, અભદ્ર, ભેદભાવપૂર્ણ કે ગેરકાયદેસર સામગ્રી કે સુરક્ષા માહિતીનુ ઉલ્લંઘન કરનારી અથવા માનહાનિકારક પોસ્ટ/સામગ્રી ન મોકલશો. વેબદુનિયા.કોમ(ઈંડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કોઈપણ પ્રકારની અગાઉથી સૂચના આપ્યા વગર ઉપયોગકર્તા/પાઠકો પાસેથી પ્રાપ્ત કોઈપણ સામગ્રી હટાવી લેવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખે છે.

Contact us

For any Content published on Webdunia.com or to get any information you can email to us on editorial@webdunia.net or You can also write to us

Disclaimer: Kindly do not post any defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or information. Webdunia.com (India) Pvt Ltd reserves the right to remove any content received from users/readers without notice.