ગુજરાતી જોક્સ- પ્પ્પૂ એ ગલીના રસ્તામાં કેળાના કચરો ફેંફી નાખ્યો

બુધવાર, 27 માર્ચ 2019 (15:56 IST)
એક માણ્સ ત્યાં પડી ગયો 
 
 
બધા મોહ્લ્લાના લોકો એકત્ર થઈ ગયા 
 
 
આ કચરો કોણે ફેંક્યું 
 
 
એક માણસ ગુસ્સામાં બોલ્ય્પ 
 
ફેક્યૂ હશે કોઈ કૂતરાએ 
 
પપ્પૂ એક તરફ જઈને  હસવા લાગ્યો 
 
 
કચરો મેં ફેંક્યૂ અને નામ કૂતરાના આવી ગયો.. .. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર