ગુજરાતી જોક્સ- સફળતા તો...

બુધવાર, 20 જાન્યુઆરી 2021 (12:28 IST)
પ્પ્પૂએ બ્લ્ડ ટેસ્ટ કરાવ્યું 
 
પરિણામ આવ્યું - A+
 
વિચારીને નવાઈ પામીએ કે 
 
સાળાએ સફળતાતો લોહીમાં દોડી રહી છે 
 
ખબર નહી શાળામં  C શા માટે મળે છે ? 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર