ગુજરાતી જોક્સ-બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.

ગુરુવાર, 27 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:04 IST)
એયરહોસ્ટેસ્ટના જમણી ચેસ્ટ પર બેચ લાગ્યું હતું  
જેના પર લખ્યું હતું શેફાલી 
 
સંતા- ખૂબ સુંદર નામ છે 
 
એયરહોસ્ટેસ્ટ - thanks 
 
સંતા- બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર