એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર વિરૂદ્ધ સિડની થંડર

એડિલેઇડ ઓવલ,એડિલેડ

લીગ : 22 Dec 2017

મેચ પરિણામ : 
એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર 53 રનથી જીત્‍યું

ટોસ: એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર ટૉસ જીત્યાં અને પહેલાં બેટિંગ લીધી

મેન ઓફ ધ મેચ: રશીદ ખાન

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
જોસ બટલર
111.10
0
2
10 (9)
કે. બિલી સ્ટેન્લેક બો. પીટર સિડલ
કર્ટિસ પેટરસન
129.70
1
4
48 (37)
કે. પીટર સિડલ બો. બિલી સ્ટેન્લેક
શેન વોટસન
100.00
0
2
12 (12)
કે. જોનાથન વેલ્સ બો. ટ્રેવિસ હેડ
રિયાન ગિબ્સન
50.00
0
0
4 (8)
કે. એલેક્સ કેરે બો. રશીદ ખાન
બેન રોહરર
0.00
0
0
0 (2)
બૉલ્ડ રશીદ ખાન
અર્જુન નાયર
104.50
1
0
23 (22)
અણનમ
એડેન બ્લીઝાર્ડ
100.00
0
0
2 (2)
કે. ટ્રેવિસ હેડ બો. બેન લોફલિન
ક્રિસ ગ્રીન
0.00
0
0
0 (1)
એલબીડબ્લ્યૂ બેન લોફલિન
મિશેલ મેક ક્લેનાઘાન
0.00
0
0
0 (1)
કે. ટ્રેવિસ હેડ બો. બેન લોફલિન
ફાવદ અહમદ
0.00
0
0
0 (5)
કે. એલેક્સ કેરે બો. પીટર સિડલ
એન્ડ્રુ ફેકેટે
14.30
0
0
1 (7)
કે. કોલિન ઈંગ્રામ બો. બેન લોફલિન
એક્સ્ટ્રા: 10 (બાય- 5, વાઇડ્સ- 4, નો બોલ- 0, લેગ બાય- 1, દંડ - 0)
રન રેટ: 6.23
કુલ: 110/10 (17.4)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-17(2.5), 2-46(7.1), 3-69(10.1), 4-69(10.3), 5-83(12.3), 6-87(13.2), 7-88(13.4), 8-88(13.5), 9-107(16.1), 10-110(17.4)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
કોલિન ઈંગ્રામ
0
0
0
9
0
1.0
બિલી સ્ટેન્લેક
0
2
1
14
0
3.0
પીટર સિડલ
0
0
2
6
0
3.0
બેન લોફલિન
0
0
4
26
0
3.4
રશીદ ખાન
0
2
2
22
0
4.0
ટ્રેવિસ હેડ
0
0
1
28
0
3.0
અમ્પાયર: ગ્રેગ ડેવિડસન અને સિમોન લાઇટબોડી   ત્રીજો અમ્પાયર:    મેચ રેફરી: ડેરલ હાર્પર

એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર ટીમ: પીટર સિડલ, બેન લોફલિન, કોલિન ઈંગ્રામ, જોનાથન વેલ્સ, રશીદ ખાન, ટ્રેવિસ હેડ, બિલી સ્ટેન્લેક, એલેક્સ કેરે, જોનાથન ડીન, જેક વેધરડેલ, જેક લેહમેન

સિડની થંડર ટીમ: શેન વોટસન, બેન રોહરર, મિશેલ મેક ક્લેનાઘાન, જોસ બટલર, ફાવદ અહમદ, એડેન બ્લીઝાર્ડ, ક્રિસ ગ્રીન, કર્ટિસ પેટરસન, રિયાન ગિબ્સન, એન્ડ્રુ ફેકેટે, અર્જુન નાયર

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.