વીંડિઝ વિરૂદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ

હગ્લે ઓવલ,ક્રાઇસ્ટચર્ચ

વન-ડે : 23 Dec 2017

મેચ પરિણામ : 
ન્યુઝીલેન્ડ 204 રનથી જીત્‍યું

ટોસ: વીંડિઝ ને ટોસ જીતીને ફિલ્ડીંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

મેન ઓફ ધ મેચ: ટ્રેન્ટ બોલ્ટ

બેટ્સમેન
SR સ્ટ્રાઇક રેટ
6’s છગ્ગા
4’s ચોક્કા
R(B) રન (બોલ)
ઈવલિન લુઈશ
58.80
0
2
10 (17)
કે. ડાઉગ બ્રેસવેલ બો. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
કાયલ હોપ
133.30
0
1
4 (3)
બૉલ્ડ ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
શાઈ હોપ
121.10
0
3
23 (19)
કે. જ્યોર્જ કામદાર બો. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
શિમ્રોન હેટમીયર
50.00
0
0
2 (4)
કે. જ્યોર્જ કામદાર બો. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
જેસન મહોમ્મદ
58.10
0
2
18 (31)
કૉટ એન્ડ બૉલ્ડ લોકી ફેરગુસન
જેસન હોલ્ડર
56.50
0
0
13 (23)
કે. કોલિન મુનરો બો. લોકી ફેરગુસન
રોવમાં પોવેલ
0.00
0
0
0 (1)
બૉલ્ડ લોકી ફેરગુસન
અશ્લે નર્સ
81.80
0
3
27 (33)
કે. જ્યોર્જ કામદાર બો. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
શેલ્ડન કોટરેલ
72.70
0
1
8 (11)
કે. ટૉમ લૅથમ બો. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
રોન્સફોર્ડ બીટોન
48.00
0
2
12 (25)
અણનમ
શેનોન ગેબ્રિયલ
0.00
0
0
0 (2)
બૉલ્ડ ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
એક્સ્ટ્રા: 4 (બાય- 0, વાઇડ્સ- 2, નો બોલ- 1, લેગ બાય- 1, દંડ - 0)
રન રેટ: 4.32
કુલ: 121/10 (28.0)
ફોલ ઓફ વિકેટ્સ : 1-10(1.6), 2-15(3.3), 3-21(5.1), 4-52(9.5), 5-70(15.3), 6-70(15.4), 7-86(17.6), 8-100(21.3), 9-121(27.4), 10-121(27.6)
બોલર
nb નો બોલ
wd વાઇડ્સ
W વિકેટ
R રન
M મેઈડન
O ઓવર
મેથ્યુ હેનરી
0
0
0
36
0
7.0
ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
0
0
7
34
3
10.0
ડાઉગ બ્રેસવેલ
0
2
0
19
0
5.0
લોકી ફેરગુસન
1
0
3
17
0
4.0
ટોડ એસ્ટ્લે
0
0
0
14
0
2.0
અમ્પાયર: વેઇન રોજર નાઈટ્સ અને બ્રૂસ ઓક્સેનફોર્ડ    ત્રીજો અમ્પાયર:    મેચ રેફરી: એન્ડી પાયક્રોફ્ટ

વીંડિઝ ટીમ: અશ્લે નર્સ, જેસન મહોમ્મદ, શેનોન ગેબ્રિયલ, જેસન હોલ્ડર, શેલ્ડન કોટરેલ, શાઈ હોપ, ઈવલિન લુઈશ, રોવમાં પોવેલ, શિમ્રોન હેટમીયર, કાયલ હોપ, રોન્સફોર્ડ બીટોન

ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ: આર.એલ.ટેલર, નીલ બ્રૂમ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, ડાઉગ બ્રેસવેલ, ટૉમ લૅથમ, કોલિન મુનરો, ટોડ એસ્ટ્લે, મેથ્યુ હેનરી, જ્યોર્જ કામદાર, હેનરી નિકોલસ, લોકી ફેરગુસન

All the latest happenings and buzz around the cricketing world now at your finger tips. Get the latest cricket news, cricket scores and updates on Indian cricket players, Indian Premier League (IPL), Indian Cricket League (ICL) and International Cricket Matches all over the World.