વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર છે જવાબ

મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021

ગુજરાતી જોક્સ- majedar Gujarati jokes

રવિવાર, 11 એપ્રિલ 2021

ટીચર-સ્ટૂડેંટસ જોક્સ

રવિવાર, 11 એપ્રિલ 2021

ગુજરાતી જોક્સ-ખુલી પોલ

રવિવાર, 4 એપ્રિલ 2021

jokes જીંદગી એક જંગ હૈ

સોમવાર, 29 માર્ચ 2021

ગુજરાતી Jokes- આલિયાને કિસ..

સોમવાર, 29 માર્ચ 2021

ગુજરાતી જોક્સ- Gujarati jokes

સોમવાર, 29 માર્ચ 2021