વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોકસ- majedar jokes

મંગળવાર, 12 જાન્યુઆરી 2021

ગુજરાતી જોકસ- હંસી આવી જ જાય

મંગળવાર, 12 જાન્યુઆરી 2021

ગુજરાતી જોક્સ- કઈક પૂછવું હોય તો

મંગળવાર, 5 જાન્યુઆરી 2021

ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી

શુક્રવાર, 1 જાન્યુઆરી 2021

ગુજરાતી જોક્સ- majedar Gujarati jokes

બુધવાર, 30 ડિસેમ્બર 2020