ગુજરાતી જોક્સ- તોફાની જોક્સ

બુધવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2017 (15:42 IST)
પપ્પૂ- હું તને લાફો મારું તેનું ભવિષ્યકાલ જણાવો
પપ્પૂ-મેડમ રજા પછી તમારી કેટિવા પંચર મળશે!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો