ગુજરાતી જોક્સ- કેવું પતિ જોઈએ

મંગળવાર, 17 નવેમ્બર 2020 (17:26 IST)
લગ્ન તો હું ત એ છોકરાથી કરીશ 
જે ભોજન પછી 
કહેશે..! 
 
જા તૂ FB અને insta 
ચલાવી લે 
વાસણ હું ધોઉં છું.... 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર