ગુજરાતી જોક્સ - દારૂડિયો -નશા દરેક દુખને ભુલાવી

બુધવાર, 27 જૂન 2018 (12:03 IST)
દારૂડિયો બારણા પર આવે છે 
તેની પત્ની બારણો ખોલે છે 
દારૂડિયો- તમે કોણ છો? 
પત્ની - મને ભૂલી ગયા શું 
દારૂડિયા-નશા દરેક દુખને ભુલાવી નાખે છે બેન 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર