ગુજરાતી ગીત - ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતાં

મંગળવાર, 7 નવેમ્બર 2017 (12:00 IST)
પાણી ભરતા રે જોયો સાહ્યબો
 
બોલે અષાઢીનો મોર પાણી ગ્યાતાં
પાણી ભરતા રે જોયો સાહ્યબો.
 
ગંગા જમની બેડલું ને કીનખાબી ઇંઢોણી
નજરૂ ઢાળી હાલું તો’ય લાગી નજરૂ કોની…ઊંચી…
 
વગડે ગાજે મુરલી ના શોર, પાણી ગ્યાતાં
પાણી ભરતા રે જોયો સાહ્યબો.
 
ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતાં
પાણી ભરતા રે જોયો સાહ્યબો

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર